Sau pha nhào lộn như làm xiếc, cầu thủ có tình huống ném biên thần sầu, đưa bóng trúng xà ngang ở khoảng cách 60m

Sau pha nhào lộn như làm xiếc, cầu thủ có tình huống ném biên thần sầu, đưa bóng trúng xà ngang ở khoảng cách 60m

Pha ném biên để đời đến trong màn so tài giữa Zob Ahan Esfahan và đối thủ Paykan tại giả