Quang Hải ra điều kiện để ở lại, Hà Nội FC đắn đo

Quang Hải ra điều kiện để ở lại, Hà Nội FC đắn đo

Phía Quang Hải ra điều kiện ký hợp đồng mới với Hà Nội FC nhưng phải được ra nước ngoài thi đấu theo