VĐV trượt băng lòng máng Trần Thị Đoan Trang mắc Covid, nguy cơ lỡ tấm vé lịch sử dự Olympic mùa đông 2022

VĐV trượt băng lòng máng Trần Thị Đoan Trang mắc Covid, nguy cơ lỡ tấm vé lịch sử dự Olympic mùa đông 2022

Cuối năm 2021, Trần Thị Đoan Trang đã đạt thành tích tốt tại bộ môn xe trượt băng lòng máng đơn nữ c