Di Maria đến Juventus: "Bà đầm già" hoàn tất chiếc đinh ba

Di Maria đến Juventus: "Bà đầm già" hoàn tất chiếc đinh ba

Di Maria đã rời PSG trong vinh quang dù mong muốn Champions League vẫn chưa thành hiện thực. Màn xếp