Chốt thời gian khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam

Chốt thời gian khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam

Cuộc họp được chủ trì bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao