để dành

để dành

(NxGn Việt Nam) Nguyễn Thanh Khôi: 'Của để dành' của lò đào tạo HAGL【để dành】:Tại trận chu