HLV Shin Tae-yong không hài lòng dù U23 Indonesia thắng 4-1

HLV Shin Tae-yong không hài lòng dù U23 Indonesia thắng 4-1

U23 Indonesia chính thức loại U23 Timor-Leste sau chiến thắng 4-1 trước chính đối thủ. U23 Timor-Les