HLV Lư Đình Tuấn nói về thời điểm Tiến Linh trở lại

HLV Lư Đình Tuấn nói về thời điểm Tiến Linh trở lại

Hai bàn thắng của Eydison và Wellington Adao giúp Bình Dương có chiến thắng sát nút 2-1 trước Sài Gò