abidal

abidal

Sau tất cả, cuối cùng Abidal cũng chấp nhận “xuống nước” với Messi【abidal】:Trong một diễn biến mới n